LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl
Budowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń - karty katalogowe
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i Eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

KONSERWACJA I EKSPLOATACJA

Z powodu zakwalifikowania substancji zatrzymywanych w separatorach, jako substancji niebezpiecznych, kod 19 08 03 (Rozporządzenie MOŚZNiL z 24.12.97 Dz. U. nr 162 poz. 1135) serwisowanie może być prowadzone wyłącznie przez firmę posiadającą zezwolenie właściwych organów ochrony środowiska.

Separatory powinny być regularnie kontrolowane, opróżniane i czyszczone. Należy zwrócić uwagę na krajowe lub miejscowe przepisy w zakresie odprowadzania ścieków. Częstość kontroli, opróżniania i czyszczenia powinna być zależna od objętości magazynowej separatora lub osadu w osadniku i być zgodna z doświadczeniem eksploatacyjnym.
• częstotliwość opróżniania zależy od ilości ścieków do obróbki,
• przedział odmulacza musi być opróżniany regularnie, minimum 4 razy w roku,
• jeżeli nie było przypadkowego przelewu tłuszczy, przedział separatora musi być
  opróżniany raz w roku.
• po każdym opróżnieniu urządzenia należy ponownie napełnić separator wodą.

WYDAJNOŚĆ SEPARATORA TŁUSZCZU

Wydajność separatora tłuszczu zmniejsza się gdy oddalamy się bardziej od dnia czyszczenia. Ściek tłusty, niebezpieczny dla środowiska to ściek o zawartości 250 mg ekstraktu eterowego na 1 litr (250 g/m3).

Analizując poniższy grafik widzimy, iż dla separatora dobrze dobranego poziom ten osiąga się około 30 dni po ostatnim czyszczeniu (a więc interwencja co 30 dni), zaś dla separatora za małego interwencja co około 15 dni. W celu utrzymania stałego niskiego poziomu ekstraktu eterowego należy czyścić separator dużo częściej.UWAGA!
Prawidłowo dobrany i eksploatowany separator redukuje zawartość ekstraktu eterowego 10-krotnie.
 

Copyright© by mm 2006