LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl
Definicja
Zasada działania
Instalacja osadnika gnilnego
Dobór oczyszczalni
Porady praktyczne
Projekty
Lokalizacja
Drenaż
Gama urządzeń - karty katalogowe
Wyższość technologiczna
Gwarancje


LOKALIZACJA

Najważniejszym kryterium lokalizacji oczyszczalni jest odległość ochronna od wody gruntowej i ujęć wodnych.
 
Odległość ochronną od wody gruntowej definiuje się jako mierzoną w pionie odległość między źródłem zanieczyszczeń (poziom drenażu) a zwierciadłem wody gruntowej.

 

Eliminacja największej ilości mikroorganizmów zachodzi w błonie biologicznej i w nienasyconej glebie nad powierzchnią wody gruntowej. Aby stopień obumierania drobnoustrojów był zadawalający, odległość między rzędną drenu rozsączającego a najwyższym poziomem zwierciadła wody gruntowej nie powinna być mniejsza od 1,5 metra.
Stan zwierciadła wody gruntowej ulega w ciągu roku zmianom zależnie od położenia geograficznego i rodzaju gleby. 

Odległością ochronną od ujęć wodnych nazywamy odległość między drenażem a studnią głębinową będącą jedynym źródłem wody pitnej powinna wynosić minimum 30m.

Inne kryteria lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków:
  • odległość od budynku: minimum 3 m (drenaż i osadnik)
  • odległość od płotu sąsiada: minimum 3 m (drenaż i osadnik)
  • odległość od drzewa: minimum 3 m (drenaż)
  • maksymalna długość nitki drenażowej: 25 m
  • grawitacja: 1,5 %

 

Copyright© by mm & DZ