LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl
Definicja
Zasada działania
Instalacja osadnika gnilnego
Dobór oczyszczalni
Porady praktyczne
Projekty
Lokalizacja
Drenaż
Gama urządzeń - karty katalogowe
Wyższość technologiczna
GwarancjeDRENAŻ

Drenaż rozsączający jest to układ drenów ułożonych pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenażu jest równomierne (rozłożone na dużej powierzchni) wprowadzenie do systemu wstępnie podczyszczonych ścieków (oczyszczonych w 65 %) wypływających z osadnika gnilnego. Ścieki muszą dopływać do rowów drenarskich w bardzo małych dawkach. Jest to warunek ich dalszego skutecznego unieszkodliwienia. Dlatego też drenaż rozsączający musi mieć długość proporcjonalną do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu - norma DIN 4261, PN-EN 12566-1:2000 JDT.
 
Przyjmuje się generalnie 12 mb drenażu na jednego użytkownika (stałego mieszkańca). Obciążenie hydrauliczne drenażu, w zależności od rodzaju gruntu, powinno zawierać się w granicach 0,012-0,004 m3/mb (od 4 do 12 litrów na metr bieżący na dobę). 
 
UWAGA: Przy terenie podmokłym lub gruncie słabo przepuszczalnym pomnożyć wymiary drenażu przez 2. Przy gruncie bardzo przepuszczalnym podzielić wymiary drenażu przez 1,5. Jedna nitka drenażowa nie powinna przekraczać 20 mb. Powyżej 10 mieszkańców - na każdego dodatkowego użytkowania dodajemy 8 mb (zamiast 12 mb). Ogólna długość drenażu nie może przekroczyć 200 mb (a najlepiej nie więcej niż 120 mb).

Rura drenarska powinna być ułożona w rowie drenarskim o szerokości min. 50 cm. Może to być też łoże drenarskie, na którym ułożone zostaną nitki drenarskie w odstępnie min. 1,5 m jedna od drugiej. Rura drenarska przykryta jest geowłókniną, której brzegi zawinięte są do góry. 
 
Geowłóknina ma za zadanie:

  • chronienie rury drenażowej przed zamuleniem ziemią
  • chronienie rury drenażowej przed korzeniami
  • osłonę termiczną

Głębokość posadowienia drenażu rozsączającego:
OPTYMALNA: 40-50 cm
MINIMALNA: 35 cm
MAKSYMALNA: 80 cm

  • zalecany spadek drenażu: 1 %
  • odległość między rurami drenażowymi: 1,5 m
  • szerokość rowu drenarskiego: 0,5 m 
  • maksymalna długość nitki drenarskiej 20 m
  • rura drenażowa jest nacięta tylko na odcinkach prostych
  • nitki drenażowe mogą być spięte w jeden system, mogą też być niezależne

 

Copyright© by mm & DZ