LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl
Definicja
Zasada działania
Instalacja osadnika gnilnego
Dobór oczyszczalni
Porady praktyczne
Projekty
Lokalizacja
Drenaż
Gama urządzeń - karty katalogowe
Wyższość technologiczna
Gwarancje

WYŻSZOŚĆ TECHNOLOGICZNA JPR SYSTEM

Podstawowym zadaniem osadnika gnilnego jest zredukowanie stopnia zanieczyszczenia ścieków surowych wypływających z budynku. Przy najstaranniejszym doborze pojemności zbiornika - mogą wystąpić poważne różnice w stopniu podczyszczenia ścieków w różnych modelach osadników. Chodzi tu o różnice konstrukcyjne, większe lub mniejsze zaawansowanie technologiczne różnych wyrobów. FAMILY znajduje się w tym aspekcie zdecydowanie na czele dzięki bardzo istotnym rozwiązaniom.
 
Kalibrowany wylot; odpowiedni dobór pojemności osadnika ma zapewnić trzydobowe przebywanie ścieków. Naturą ścieków bytowo-socjalnych są jednak tzw. zatory hydrauliczne: nasilenie przepływu ścieków w pewnych godzinach (związane z rytmem życia domowników); tj. rano od 7 do 9, wieczorem od 18 do 21. w pozostałych okresach dopływ ścieków jest mały. Przy tak "zorganizowanych" uderzeniach ściekowych trudno jest utrzymać trzydobowy rytm. W osadnikach FAMILY jest to możliwe dzięki kalibrowanemu wylotowi.

Zawór dekompresyjny; w naszym osadniku gnilnym zawór ten (jak pamiętamy, umożliwiający wydostanie się gazów z osadnika do wentylacji budynku) znajduje się na płaszczyźnie równoległej wlotu. Dzięki temu położeniu nie może on ulec zatkaniu przez części stałe ścieków w momencie ich wpływu. W wielu istniejących na rynku polskim modelach osadnika, zawór ten znajduje się na zgięciu - i jest bardzo wrażliwy na zatkanie. Może to spowodować oprócz zamknięcia dekompresji, również zatkanie wlotu.

Wskaźnik zamulenia; jest założony w osadniku na prowadnicy - stąd duża łatwość manipulacji. Jest to istotne, gdyż wypełnienie kosza (puzzolana) należy przepłukać raz na 6 miesięcy. Inne udogodnienie: otwór kosza zlewa się z otworem wylotu osadnika - nie ma tu żadnych połączeń rurami. Daje to większą precyzyjność działania. 
  
Nadbudowy; osadnik FAMILY jako jedyny na rynku posiada dostosowane do każdego modelu nadbudowy z przykrywami.
 
Poziom ścieków jest ustabilizowany; w osadniku FAMILY - ścieki wydostają się ze zbiornika bardzo powoli, poziom ich w zbiorniku podnosi się, aż do przelania przez zawór ujścia. W ten to sposób kalibrowany wylot nie spowodował wypływania ścieków. Tylko ten system może rzeczywiście zagwarantować 3 dobowe przetrzymanie ścieku, będące gwarancją ich podczyszczania. W innych wypadkach to tylko teoria.


 

Studzienka rozdzielcza JPR.
Studzienka JPR
kontroluje napływ cieczy i rozprowadza ja równomiernie do każdej nitki drenażu - bez względu na natężenie wpływu i pochylenia studzienki.

Studzienka rozdzielcza - JPR

Bardzo istotna innowacją technologiczną Studzienki JPR jest regulowany wpływ cieczy. Ścieki wydostają się ze studzienki rozdzielczej nie przez duży, (średnica 100) wylot - lecz przez mały otwór, którego wysokości można ustawić dowolnie. Ma to bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania drenażu. Przy dużym napływie ścieków do studzienki - ciecz zostaje przetrzymana wewnątrz - i rozprowadzona powoli do nitek drenażu. Regulacja poziomu wpływu pozwala na:

  • utrzymanie równomiernego wpływu nawet w wypadku przypadkowego pochylenia studzienki
  • utrzymanie jednakowych rzędnych początku drenażu przy instalacji kilku studzienek.

Kalibrowany wpływ stanowi też ostateczny filtr chroniący drenaż przed zatkaniem. Do studzienki rozdzielczej JPR przewidziana jest nadbudowa o wysokości 35 cm.

Studzienka zamykająca JPR.
Studzienka zamykająco-napowietrzająca JPR.

Studzienka zamykająca JPR, z jednej strony ułatwia instalacje drenażu, z drugiej spełnia następujące funkcje:

  • zamkniecie systemu
  • natlenienie nitek drenażowych,
  • kontrola przepływu cieczy,
  • możliwość oczyszczenia drenażu.

Zamkniecie systemu.
Przed zasypaniem, a po ostatecznym wypoziomowaniu - POŚ powinna być "spięta", tzn. złączona od wyjścia ścieków z domu aż do końca drenażu. Studzienka JPR pozwala na połączenie niezależnych nitek w jedna całość:
usztywnia to system oraz umożliwia przepływ powietrza i cieczy między nitkami drenażu.

Natlenienie nitek drenażowych.
Dzięki specjalnie skonstruowanemu wywietrznikowi w formie grzybka - Studzienka zamykająca JPR dostarcza powietrza (a co za tym idzie i tlen) do drenażu w każdych warunkach atmosferycznych.
W odróżnieniu od studzienek innych firm - Studzienka zamykająca JPR pobiera powietrze od dołu, przez otwory, które nigdy nie będą zatkane liśćmi, lodem itp. Jak wiemy, tlen w drenażu jest niezbędny dla bakterii tlenowych, zaś ciąg powietrza - dla wentylacji całego ciągu oczyszczalnie.

Kontrola przepływu cieczy.
Kontrola przepływu cieczy jest niezbędna w celu prawidłowego funkcjonowania drenażu. Dobrze jest sprawdzian ten przeprowadzić wlewając dużą ilość wody do Studzienki rozdzielczej JPR i obserwując poprzez Studzienkę zamykającą JPR przepływ cieczy na końcu drenażu. Jeśli w jednej ze studzienek nie ma przepływu - należy przeczyścić nitkę drenarską

Możliwości czyszczenia drenów.
Charakterystyczny kształt Studzienki zamykającej JPR nie jest przypadkowy. Łukowaty profil pozwala bowiem przepłukać lub wręcz przeczyścić nitkę drenażową. Ciecz dostająca się do drenażu zawiera zawiesiny (bardzo małe), które z biegiem czasu tworzą warstwę zanieczyszczenia na dnie drenażu, która z kolei może utworzyć zaporę i wyłączyć część rury z "pracy". Dlatego też wskazane jest regularne płukanie drenażu (przynajmniej raz do roku). Studzienka zamykająca JPR jest jedyna na polskim rynku studzienką zamykającą umożliwiającą tę czynność konserwacyjną
 

Copyright© by mm & DZ