LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl
Definicja
Zasada działania
Instalacja osadnika gnilnego
Dobór oczyszczalni
Porady praktyczne
Projekty
Lokalizacja
Drenaż
Gama urządzeń - karty katalogowe
Wyższość technologiczna
Gwarancje


INSTALACJA OSADNIKA GNILNEGO

Zbiornik musi być posadowiony na 30-to centymetrowej warstwie piasku. Przestrzeń (min. 30 cm) pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu musi być wypełniona mieszanką piasku z cementem w proporcji: 50 kg cementu na 1 m3 piasku. Ilość cementu na m3 piasku wzrasta proporcjonalnie do zagrożenia "podejścia" osadnika wodami gruntowymi. Zbiornik należy stopniowo napełnić wodą w miarę zasypywania wykopu.
 
UWAGA: upewnić się, że piasek lub ziemia służąca do obsypki nie zawiera przedmiotów ostrych mogących uszkodzić ściany zbiornika. Osadnik FAMILY należy wypoziomować wzdłuż osi podłużnej (linia przepływu wlot-wylot).
 
Zaleca się umieszczenie osadnika FAMILY na zewnątrz, jak najbliżej budynku (od 3 do 8 m). Im większa jest odległość od budynku do zbiornika - tym większe ryzyko oziębienia ścieków, aż do ich ewentualnego (w czasie mrozów) stężenia.
Należy, więc:

  • umieścić zbiornik max. 10 m od budynku
  • ocieplić przewód, jeśli odległość ta jest większa od 10 m
  • nachylenie przewodu powinno wynosić minimum 2-3 cm/mb

UWAGA: Osadnik gnilny oddany do użytku jest całkowicie wypełniony wodą (w czasie montażu był napełniany sukcesywnie wodą w miarę zasypywania).
 

 

Copyright© by mm & DZ