LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.plDefinicja
Zasada działania
Instalacja osadnika gnilnego
Dobór oczyszczalni
Porady praktyczne
Projekty
Lokalizacja
Drenaż
Gama urządzeń - karty katalogowe
Wyższość technologiczna
Gwarancje

GWARANCJE

Firma JPR SYSTEM zaświadcza, że oczyszczalnia ścieków typu FAMILY odpowiada obowiązującym przepisom w Polsce i w Unii Europejskiej. Gwarantujemy dostawę urządzeń wolnych od jakichkolwiek defektów produkcyjnych. 
W przypadku stwierdzenia przez nasz serwis takich uszkodzeń, wymieniamy uszkodzone elementy (które muszą zostać zwrócone).

GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU :

  • nieprzestrzegania przez instalatora, właściciela i użytkownika sposobu instalacji, oraz instrukcji użytkownika i obsługi podanych przez JPR System.
  • przeróbek lub użytkowania urządzeń innego niż jest przewidziane.
  • działania sił przyrody (atmosferycznych i geologicznych ) niezależnych od nas.

GWARANCJA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIESIĘCIOLETNIA UDZIELANA PRZEZ PRODUCENTA.

UWAGA:

Konstruktor (dystrybutor) nie jest odpowiedzialny za parametry ścieków na wyjściu, gdyż nie jest w stanie wpłynąć na obciążenie ścieków na wlocie ani też na jakość obsługi eksploatacyjnej.

 

Copyright© by mm & DZ