LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl


 


Definicja
Zasada działania
Instalacja osadnika gnilnego
Dobór oczyszczalni
Porady praktyczne
Projekty
Lokalizacja
Drenaż
Gama urządzeń - karty katalogowe
Wyższość technologiczna
Gwarancje

PORADY PRAKTYCZNE

 • Osadnik nie powinien być posadowiony dalej niż 10 m od budynku. Jeśli odległość ta musi być większa: przewód dopływu ścieków należy ocieplić.
 • Pojemność osadnika powinna być dobrana biorąc pod uwagę ilość ścieków (ilość użytkowników) do podczyszczenia na dobę.
 • Teoretyczne przetrzymanie ścieków w osadniku gnilnym FAMILY wynosi 3 doby. Należy upewnić się, że dany osadnik gnilny gwarantuje trzy dobowe przetrzymanie ścieków, a co za tym idzie prawidłowe podczyszczanie.
 • Możliwe jest ustawienie dwóch osadników gnilnych jeden za drugim. Osadnik większy posadowiony jest jako pierwszy..
 • Osadnik gnilny nie może być zakopany zbyt głęboko (max 80 cm)
 • Zalecany spadek drenażu: 1 %
 • Odległość między rurami drenażowymi: 1,5 m
 • Szerokość rowu drenarskiego: 0,5 m 
 • Maksymalna długość nitki drenarskiej 20 m
 • Rura drenażowa jest nacięta tylko na odcinkach prostych
 • Nitki drenażowe mogą być spięte w jeden system, mogą też być niezależne 
 • Nigdy nie więcej niż dwa osadniki gnilne.
 • Powyżej 12 mieszkańców przyjmuje się mniej niż 150 l na użytkownika - gdyż zwiększa się rola, tzw. stałych źródeł ścieków. Np. zmywarka lub pralka zużywa taką samą ilość wody na 10 lub 15 mieszkańców itp.
 • Osadnik gnilny oddany do użytku jest całkowicie wypełniony wodą ( w czasie montażu był napełniany sukcesywnie wodą w miarę zasypywania). 
 • Należy być absolutnie pewnym, że budynek posiada należyty system wentylacyjny: rura o średnicy 100 mm, bez większych załamań, wyprowadzona prawidłowo na dach.
 • Jeśli nie jest się pewnym istnienia takiej instalacji - należy przewidzieć niezależny system wentylacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Copyright© by mm & DZ