LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.plBudowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

SEPARATOR - część instalacji, która oddziela tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od reszty ścieków i zatrzymuje je.

ODMULACZ - część instalacji zatrzymująca substancje stałe, takie jak muł i ziarnka piasku. Element instalacji, który może być włączony do separatora lub wykonany oddzielnie.

Oferujemy separatory o wydajności nominalnej, a więc: 1, 3, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, litrów na sekundę.
Inne przepływy mogą być wzięte pod uwagę po konsultacji z naszą firmą, odpowiadamy na zapytania indywidualne klientów opracowując indywidualne rozwiązania technologiczne.

WPROWADZENIE

Separatory tłuszczu i skrobi przeznaczone są do oczyszczania ścieków technologicznych z dużą zawartością substancji tłustych. Odprowadzenie tego typu zanieczyszczeń utrudnia pracę oczyszczalni biologicznych, jak też niekorzystnie wpływa na prawidłowe działanie systemów kanalizacyjnych. Są to urządzenia przepływowe tzn. separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków następuje w nich w sposób mechaniczny podczas przepływu przez instalację. Ze względu na sposób działania separatory zatrzymują również część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w komorze odmulacza w dolnej części urządzenia. W przypadku właściwego doboru wielkości nominalnej, przy wystąpieniu nominalnego przepływu, zapewniony jest przepływ zaolejonych wód procesowych. Nie występuje wtedy zjawisko blokowania przepływu, a powierzchnia czynna separatora jest wystarczająca na to, aby większe krople tłuszczu wypłynęły ku powierzchni i połączyły się w jednolitą warstwę. Separatory tłuszczu firmy JPR SYSTEM ŻYRARDÓW przeznaczone są do doczyszczania ścieków o przepływie nominalnym od 1 do 100 l/s.

BUDOWA

SEPARATORY TŁUSZCZU I SKROBI wykonane z polietylenu i stali przeznaczone są do oddzielania substancji tłuszczowych i skrobi oraz innych ciał stałych zawartych w ściekach. Oprócz tłuszczy, zazwyczaj ścieki technologiczne zanieczyszczone są również ciałami stałymi, jak pyły, piaski, osady mineralne lub organiczne. Warunkiem skutecznego oczyszczania ścieków zawierających te substancje jest zastosowanie zespołu urządzeń składających się z osadnika wstępnego i separatora. W pierwszej fazie oczyszczania ścieki wpływają do wstępnego osadnika, gdzie następuje zmniejszenie prędkości przepływu i w wyniku procesu sedymentacji oddzielenie części stałych od cieczy. Następna faza to proces flotacji cząstek substancji tłuszczowych i gromadzenie ich na powierzchni wody. Dwustopniowy proces oczyszczania ścieków, przy poprawnym zwymiarowaniu i zachowaniu starannej obsługi, zgodnej z instrukcją producenta, daje gwarancję uzyskania 95 % efektywności usuwania zanieczyszczeń. Separatory tłuszczu firmy JPR SYSTEM ŻYRARDÓW przeznaczone są do doczyszczania ścieków o przepływie nominalnym od 1 do 100 l/s.

WYPOSAŻENIE:

 • zbiornik z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na korozję,

 • zamknięcie automatyczne, nierdzewne z polietylenowym

 • pływakiem wytarowanym na gęstość 0,85,

 • króćce wlotowy i wylotowy - z polietylenu lub polichlorku winylu,

 • pokrywy z polietylenu z zamkami na klucze, przewidziane dla instalacji w miejscach ruchu pieszego,

 • wyposażenie wewnętrzne ze stali cynkowanej lub z polietylenu, śruby ze stali nierdzewnej, uchwyty do transportu

 • wentylacja.


  W OPCJI:

  • nadstawki o wysokości 330 mm typ A i B,
  • włazy żeliwne o wytrzymałości 15 T,
  • system alarmowy typ A i B

Copyright© by mm 2006