LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.plBudowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń - karty katalogowe
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

GWARANCJA

Urządzenia firmy JPR SYSTEM  ŻYRARDÓW objęte są dziesięcioletnią gwarancją. Gwarantujemy dostawę urządzeń wolnych od jakichkolwiek defektów produkcyjnych. W przypadku stwierdzenia przez nasz serwis takich uszkodzeń, wymieniamy uszkodzone elementy (które muszą zostać zwrócone )
 
GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU:

  • nieprzestrzegania przez instalatora, właściciela i użytkownika sposobu instalacji, oraz instrukcji użytkownika i obsługi podanych przez JPR System.
  • przeróbek lub użytkowania urządzeń innego niż jest przewidziane.
  • działania sił przyrody (atmosferycznych i geologicznych) niezależnych od nas.

Copyright© by mm 2006