LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl


 

Budowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń - karty katalogowe
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

ZASTOSOWANIE W DOMKACH JEDNORODZINNYCH

Odprowadzanie substancji tłuszczowych i skrobi do systemów kanalizacji wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego. Cząstki tłuszczu, skrobi osadzają się w rurach kanalizacyjnych powodując powstawanie nieprzyjemnych zapachów, wywołując korozję urządzeń co prowadzi też z czasem do tworzenia się zatorów hydraulicznych.
 
Bardzo ważną rolę spełnia separator tłuszczu w systemie przydomowej oczyszczalni ścieków odciążając osadnik gnilny.


 

Copyright© by mm 2006