LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.plBudowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń - karty katalogowe
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania  i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

WYMAGANIA I ZASTOSOWANIE W PUNKTACH ZBIOROWEGO ŻYWIENIA

Separatory stosujemy wszędzie tam gdzie powstają ścieki zawierające substancje tłuszczowe. Urządzenia należy instalować w jak najmniejszej odległości od źródła ich powstawania, np. na wylocie ścieków kuchennych z obiektu gastronomicznego. Typowe przykłady zastosowania naszych urządzeń to: hotele, restauracje, bary szybkiej obsługi, stołówki.
Przez separatory mogą przechodzić wyłącznie ścieki zawierające tłuszcz, skrobię. Urządzenia te nie mogą być podłączone pod sieć ścieków sanitarnych.

Copyright© by mm 2006