LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl
Budowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń - karty katalogowe
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

GAMA URZĄDZEŃ - KARTY KATALOGOWE

SS- separator skrobi. 

Wydajność: 1 - 10 l/s

Wyposażenie podstawowe:
 
- komora separacyjna
 - kosz na skrobie
 - wentylacja

W opcji:
 
- nadbudowa
 - alarm
 - właz żeliwny

MODEL

J.m.

SS1

SS1.5

SS2

SS3

SS6

SS8

SS10

Przepływ

I/s

1

1,5

2

3

6

8

10

Pojemność separatora

litr

100

150

200

300

600

800

1000

Długość - L

mm

1450

1450

1450

1450

1450

2110

2110

Szerokość - W

mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Wysokość - H

mm

1080

1098

1080

1080

1080

1080

1080

Średnica wlotu i wylotu - Dn

mm

110

110

110

110

160

160

200

Wysokość wlotu i wylotu - E/S

mm

840/810

840/810

840/810

840/810

820/790

820/790

790/740

Nadbudowa

typ

A

A

A

A

A

A

A

Copyright© by mm 2006