LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl
Budowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń - karty katalogowe
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

GAMA URZĄDZEŃ - KARTY KATALOGOWE

JPR 502- mini separator tłuszczu - specjalnie dla małej i dużej gastronomii. 

 

Atesty i Certyfikaty
Polska Norma zharmonizowana PN-EN 1825
Atest higieniczny PZH  HK/W/0811/04/2012

Wydajność: 0,5 l/s

Wyposażenie podstawowe:
 
- komora separacyjna
 - pokrywa nakręcana - średnica 320
 - wentylacja - średnica przyłącza wentylacyjnego DN 50
 

MODEL

J.m.

JPR 502

Przepływ

I/s

0,5

Pojemność separatora

litr

24

Pojemność odmulacza

litr

8

Długość - L

mm

390

Szerokość - W

mm

350

Wysokość - H

mm

390

Średnica przyłączeniowa - DN 50 mm 390

Wysokość wlotu

mm

300

Wysokość wylotu mm 200

Waga

kg

3,6


Copyright© by mm 2006