LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/5012

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl
Budowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń - karty katalogowe
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

GAMA URZĄDZEŃ - KARTY KATALOGOWE

ST- separator tłuszczu. 

Wydajność: 3 - 30 l/s

Wyposażenie podstawowe:
 
- komora separacyjna
 - wentylacja

W opcji:
 
- nadbudowa
 - alarm
 - właz żeliwny

MODEL

J.m.

ST 3

ST 4

ST 6

ST 8

ST 10

ST 15

ST 20

ST 25

ST 30

Przepływ

I/s

3

4

6

8

10

15

20

25

30

Pojemność separatora

litr

300

400

600

800

1000

1500

2000

2500

3000

Długość - L

mm

750

750

1450

1450

1450

2110

2780

3480

3480

Szerokość - W

mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Wysokość - H

mm

1080

1080

1080

1080

1098

1080

1080

1080

1080

Średnica wlotu i wylotu - Dn

mm

110

110

160

160

160

200

200

250

250

Wysokość wlotu i wylotu - E/S

mm

840/810

820/790

820/67

820/790

820/790

727740

770/720

690/660

790/640

Nadbudowa

typ

N

N

A

A

A

A

A+N

A

A

Copyright© by mm 2006